Geofyysikkojen liitto ry


GFL ry on ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1955 ammattiliitoksi geofysiikan alan työntekijöille. Vuonna 1993 ammattijärjestötoiminta siirtyi Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:lle, joka yhdistyi Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:in, ja Metsänhoitajaliiton kanssa LOIMUksi 1.1.2017. GFL ry hyväksyttiin LOIMUn yhdistysjäseneksi marraskuussa 25.11.2017.

GFL ry jatkaa toimintaansa ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä, jonka tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hydrologian, merentutkimuksen ja meteorologian aloilla työskentelevien ja työskennelleiden kesken, edistää jäsentensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä sekä tukea jäsentensä palkkauksellisten, sosiaalisten ja muiden ammatillisten etujen valvontaa alan ammattijärjestöjä avustaen.

GFL ry järjestää toimintaa jäsenistölleen vuosittain vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Joka vuosi on pyritty järjestämään tutustumisretki alan kannalta mielenkiintoiseen kohteeseen sekä virkistystoimintaa.

Yhdistyksen säännöt