Ilmoita tällä lomakkeella muuttunut sähköposti- tai kotiosoite tiedoksi yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Nimi*
Uusi katuosoite
Uusi postinumero ja -toimipaikka
Uusi sähköpostiosoite